ชื่นมื่น.ไทย-จีน จัดเสวนา”แถบหนึ่งเส้นทางโอกาสเพื่อการค้าการพาณิชย์อีเล็คโทรนิคส์ ข้ามพรมแดนระหว่างจีนภาคเหนือ”(มีคลิป)

เมื่อเวลา 10.00 น.วั … อ่านเพิ่มเติม ชื่นมื่น.ไทย-จีน จัดเสวนา”แถบหนึ่งเส้นทางโอกาสเพื่อการค้าการพาณิชย์อีเล็คโทรนิคส์ ข้ามพรมแดนระหว่างจีนภาคเหนือ”(มีคลิป)