โปลิเทคนิคลานนาซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มกว่า 100 เครื่องและร่วมพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้นักศึกษาได้ใช้ในวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่เซ็นสัญญาพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 300 mbps และเครือข่ายไร้สาย(wifi) กับทางบริษัทแอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด(AWN) มูลค่าสัญญากว่า 4 ล้านบาทในระยะเวลาสัญญา 5 ปีเพื่อให้บริการนักศึกษาได้ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีคุณภาพให้บริการเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่ของวิทยาลัย นอกจากนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ได้ทำสัญญาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Dell จำนวน 138 เครื่อง มูลค่า 3.2 ล้านบาท กับ บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัดซึ่งนักศึกษาของวิทยาลัยทั้งหมดทุกสาขางานจะได้เรียนคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาพร้อมกับเตรียมตัวก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งปัจจุบันนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 1,305 เครื่องซึ่งถือว่าเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาอย่างไรก็ตามวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนชั้นนำของภาคเหนือได้ดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 ปัจจุบันเปิดทำการสอน 10 สาขาวิชา โดยตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมาวิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ได้มุ่งเน้น พัฒนาเยาวชนของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือให้เป็นผู้เรียนอาชีวะที่มีคุณภาพมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบทำให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนืออย่างดีเสมอมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *