ธ.ก.ส. ร่วมกับเกษตรกร ระดมความคิดเห็นการจัดการผลการผลิตลำไย

สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาภาคเหนือตอนบนร่วมมือกับลูกค้าผู้ประกอบการลำไยจำนวน 147 รายซึ่งมีความสามารถในการรองรับผลผลิตลำไยประมาณ 180,000 ตัน หารือร่วมกันในการบริหารจัดการผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในปีนี้และให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับซื้อลำไยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 ด้วยมาตรการสินเชื่อวงเงินรวม 3,000 ล้านบาทนายภานิต ภัทรสาริน ผู้อำนวยการธกสฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนเปิดเผยว่าสถานการณ์ลำไยปีการผลิต 2561 จากข้อมูลสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 ในส่วนภาคเหนือ 8 จังหวัดประกอบด้วยเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา น่าน ลำปาง แพร่และตาก เนื้อที่ให้ผลผลิตทั้งหมด 839,945 ไร่ ผลผลิตคาดว่า 659,173 ตัน แบ่งเป็นการผลิตในฤดู 386,342 ตัน และผลิตนอกฤดู 272,831 ตัน ซึ่งผลผลิตในฤดูจะออกสู่ท้องตลาดมากที่สุด ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมซึ่งทางภาครัฐมีการเตรียมแนวทางการบริหารจัดการลำไยทั้งการป้องกันและสนับสนุนเช่นการพัฒนาคุณภาพลําไยการให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมและเร่งกระจายออกนอกแหล่งผลิตการประชาสัมพันธ์กระตุ้นการบริโภคสดในประเทศและเชื่อมโยงตลาดการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งการผลิตเป็นต้นในส่วนของ ธ.ก.ส ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนซึ่งดูแลพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีลูกค้าจำนวน 755,709 คน สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและค่าลงทุนการผลิตลำไยจำนวน 11,555 ล้านบาท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *