แห่งเดียวในประเทศไทย ประเพณีรับน้องนักศึกษาใหม่ ที่ใช้เวลาสั้นที่สุดเพียง 30 วินาที ของรุ่นพี่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more