แถลงข่าวจัดกิจกรรม Northern Thailand Food Valley ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. – 1 กรกฎาคม นี้

ที่โรงแรม แอท พิงค์นคร ริเวอร์ไซด์ จ.เชียงใหม่ นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรพล ปลื้มใจ ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2018 และกิจกรรม Northern Thailand Food Valley ที่จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6ภายในงานบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมNorthern Thailand Food Valleyจะมีการจัดบูทต่างๆกว่า 200 บู๊ทโดยมีไฮไลท์สำคัญอยู่ทั้งหมด 5 หมวดหลักๆคือ
1. Northern Creative Food to the Future พาวิลเลี่ยน ที่จะนาเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในอนาคตจากผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษาชั้นนา
2. การจาหน่ายอาหารแผงลอยสไตล์ญี่ปุ่น (Yatai) โดยเมือง Obihiro จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ปะทะกับร้านอาหารชั้นนาของภาคเหนือตอนบน ๑
3. Chiang Mai Food Truck Club นาเสนออาหารและเครื่องดื่มที่จาหน่ายบนรถตกแต่งสวยงาม มีเอกลักษณ์ และสไตล์เฉพาะตัว
4. การแสดงและจาหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร จากผู้ประกอบการชั้นนาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ๑ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิเช่น ผักผลไม้แปรรูป เครื่องปรุงรส ของทานเล่น เบเกอรี่ เครื่องดื่ม ชาและกาแฟ เป็นต้น
5. การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริม การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ในการเชิญผู้ซื้อรายใหญ่จากกรุงเทพ มาทาการเจรจาธุรกิจกับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารอย่างไรก็ตามงาน Lanna Expro 2018 ยังมีการแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในโซนอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ การท่องเที่ยว และงาน Chiang Mai World Fair ที่ได้เชิญกงสุลต่างประเทศร่วมออกบูทแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจในงานอีกมากมายซึ่งมีกำหนดการจัดขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *