ประกันสังคมเชียงใหม่ เยี่ยมผู้ประกันตนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวลัดดา แซ่ลี้. ประกันสังคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกระทรวงแรงงาน เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลลานนา ตามโครงการงานประกันสังคม เยี่ยมผู้ประกันตน ณ สถานพยาบาล โรงพยาบาลลานนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 โดยมีนพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับสำหรับผู้ประกันตน ที่เข้าเยี่ยมในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลลานนาในวันนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย มีทั้ง ผู้ประกันตนภาคบังคับ (มาตรา 33) อันได้แก่ พนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป ซึ่งมีสถานะเป็นลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ และผู้ประกันตนภาคสมัครใจ (มาตรา 39) คือ บุคคลที่เคยทำงานอยู่ในบริษัทเอกชนในมาตรา 33 มาก่อนแล้วลาออก แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้ จึงสมัครเข้าใช้สิทธิประกันสังคมในมาตรา 39 แทนซึ่งโรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่นี้ ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชน ในโครงการประกันสังคม ที่มีผู้ประกันตนทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนไว้วางใจเลือกเป็นสถานพยาบาลหลัก สูงถึง 140,000 คน แล้วในขณะนี้อย่างไรก็ตาม สิทธิประกันสังคมนี้มีประโยชน์เป็นอย่างมาก คือ เป็นการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตของผู้ประกันตน โดยผู้ประกันตนมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดี และมีรายได้อย่างต่อเนื่อง และใคร่ขอฝากประชาสัมพันธ์ เรื่องการคืนสิทธิให้ผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 ที่ขาดส่งเงินสมทบได้กลับเข้าระบบ โดยท่านสามารถตรวจสอบสิทธิการคืนสภาพ ก่อนยื่นส่งเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ หรือโทรศัพท์สอบถามสายด่วน 1506 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 19 เม.ย.62

ข้อมูล:จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด รพ.ลานนา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *