ผู้ช่วย ผบ.ตร เปิดอบรมการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นแรกที่เชียงใหม่

พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรมให้กับข้าราชการตำรวจในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 และ ภาค 6 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้นั้นจัดขึ้นภายในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 เพื่อให้ความรู้เพิ่มทักษะ ให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ และเผยข้อมูลสถานการณ์และสภาพปัญหาในระดับพื้นที่ไปปรับปรุงแผนป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ โดยมีข้าราชการตำรวจจากตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมศุลกากร มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการอบรมสำหรับ 6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 2.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 3.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 4.พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5.พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6.ยกระดับกระบวนทัศน์และมองอนาคตประเทศอย่างไรก็ตามปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่าและการบุกรุกป่า ทำให้ธรรมชาติขาดสมดุล เกิดภัยพิบัติในทุกภูมิภาคทั่วโลก เช่น ปัญหาคลื่น ความร้อนในประเทศแถบยุโรป การเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มในประเทศอินเดีย พม่า สปป.ลาว และในประเทศไทย เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *