ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ มอบโฉนดที่ดินมูลค่า 14 ล้าน สร้างศูนย์ฝึกอาชีพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เป็นประธานมอบโฉนดทีดิน เลขที่ 96639 เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินติดกับโรงเรียนดังกล่าว ให้แก่ นางพวงทอง ศรีวิลัย ผอ.โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เพื่อสร้างศูนย์เพาะบ่มดนตรี กีฬา ศิลปะ และฝึกอาชีพ ให้แก่นักเรียน ที่ทางโรงเรียนได้บงบประมาณฯ สนับสนุนมจากรัฐบาลจำนวน 57 ล้านบาท การมอบดฉนดในครั้งนี้ มีบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก นายวิริยะ กล่าวว่า เดิมโรงเรียนเช่าพื้นที่วัดสร้างอาคาร และศูนย์เรียนรู้การเกษตร แต่พื้นที่คับแคบ ทางมูลนิธิฯ จึงซื้อที่ดินดังกล่าว เพื่อมอบให้โรงเรียนใช้ประโยชน์ทางการศึกษา และฝึกอาชีพแก่นักเรียนพิการเป็นหลัก เพื่อต่อยอดและสร้างรายได้ หลังสำเร็จการศึกษาไปแล้ว โดยใช้เงินมูลนิธิจัดซื้อที่ดิน 7 ล้านบาท และได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลัง สนับสนุนอีก 7 ล้านบาท รวมเป็น 14 ล้านบาท มาจัดซื้อที่ดินดังกล่าว ก่อนที่จะมีการมอบโฉนดให้กับทางโรงเรียนในวันนี้ เพื่อเป็นโรงเรียนประชารัฐ ต้นแบบหรือนำร่อง ที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมส่งเสริม และสนับสนุนทางการศึกษาและเกิดประโยชน์แก่นักเรียนพิการมากที่สุด
จากนั้นได้นำสื่อมวลชนเข้าชมพื้นที่สร้างศูนย์ดังกล่าว ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอาชีพการเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียน อาทิ ปลูกคะน้า พืชผักสวนครัว สมุนไพร เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา สำหรับโรงเรียนร.ร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านการ ศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ เป็นสถานศึกษาต้นแบบ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้และให้บริการชุมชน หน่วยงาน และองค์กรทั้งในและต่างประเทศ โดยการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสร้างเครือข่ายให้ทุกส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม ปัจจุบันมีนักเรียน 337 คน เปิดสอนตั้งระระดับอนุบาล ไปจนถึงชั้นมัทธยมศึกษาปีที่ 6 มีครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 125 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *