จังหวัดเชียงใหม่ยังคงเป็นเมืองยอดฮิตของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยตรุษจีนปีนี้มีสายการบิน ขอเพิ่มเที่ยวบินแล้วเกือบ 100 เที่ยวบิน

นาวาอากาศตรี มณธนิก

Read more

เอไอเอส ร่วมดีอีและสาธารณสุข ประกาศเกียรติคุณหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ และอสม. 4.0 ส่งเสริมใช้ “แอปฯ อสม.ออนไลน์” หนุน อสม.ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชน

​เอไอเอส สานต่อความร

Read more

รองนายก อบจ.เชียงใหม่เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสายใยรักของครอบครัว งาน Wonderful Children’s 2019 “มหัศจรรย์ วันของเด็กครั้งที่ 1”

นายไพรัช ใหม่ชมภู รอ

Read more