รองนายก อบจ.เชียงใหม่เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสายใยรักของครอบครัว งาน Wonderful Children’s 2019 “มหัศจรรย์ วันของเด็กครั้งที่ 1”

นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสายใยรักของครอบครัว งาน Wonderful Children ‘s Day 2019 “มหัศจรรย์ วันของเด็ก ครั้งที่ 1 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ โดยสมาคมผู้ประกอบการสมาคมผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (องค์กรสาธารณประโยชน์) พร้อมคณะกรรมการจัดงานและผู้บริหารสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน คณะครูผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนนำบุตรหลานเข้าร่วมงานจำนวนมากกว่า 1,000 คน

นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยเป็นพื้นฐานสำคัญเริ่มต้นของชีวิตที่มุ่งเน้นให้เด็กก่อนเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการครบทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และเพื่อเน้นการส่งเสริมศักยภาพของเด็กนักเรียนอย่างเต็มความสามรรถ ฝึกให้มีการพัฒนาในการแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง สมาคมผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กปฐมวัยจึงส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ให้มีมาตราฐานสู่ความเป็นสากลภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย

อย่างไรก็ตาม รองนายกฯ อบจ.เชียงใหม่ยังฝากถึงกองทุน 10 บาท คนเชียงใหม่ไม่ทิ้งกัน เพื่อทุนการศึกษาเด็กนักเรียนยากจนในเชียงให ที่มีนักเรียนกว่า 4 แสนคน และ 1 แสนคนถือว่ายากจน เมื่อมีผู้สนับสนุนกองทุนละ 10 บาท จะนำรายได้ให้มอบให้เด็กยากจนต่อไป ผู้สนใจติดต่อช่วยเหลือกองทุนละ 10 บาทได้ที่ อบจ.เชียงใหม่ในวันเวลาราชการ นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการจัดงานมหัศจรรย์ วันของเด็ก ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กมีความมั่นใจ กล้าพูด และกล้าแสดงออก 2.เพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยในสถานเลี้ยงเด็ก มีความคิดริมเริ่มสร้างสรรค์สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 3.เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็ก มีความสามารถพิเศษทั้งในด้านดนตรี และนาฏศิลป์ 4.เพื่อพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จ.เชียงใหม่ให้มีมาตราฐานสู่ความเป็นสากลใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปศึกษา อบจ.เชียงใหม่ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ LAPC บริษัท Kinder Music บริษัทดัชมิลล์ จำกัด สวนสัตว์เชียงใหม่ หมู่บ้านลึกลับเมืองไดโนเสาร์ เชียงใหม่ และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีเด็กและผู้ปกครองร่วมงานกว่า 1,000 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *