เชียงใหม่ จัดงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 1

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 และสืบทอดพระปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อสตรีไทยในด้านศิลปาชีพ และบทบาทหน้าที่ของสตรีไทย ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีไทยได้มีความรู้ความสามารถตามหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และยกย่องเชิดชูสตรีไทย ด้วยการสร้างค่านิยมที่ดีให้สังคมให้ยอมรับบทบาท ความสามารถ และคุณค่าของสตรีไทย ตลอดจนเป็นการรวมพลังของสตรีและกลุ่มองค์กรสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความเข้มแข็งภายใต้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ ในการร่วมมือกันทำกิจกรรมการกุศลสำหรับดำเนินงานพัฒนาอาชีพสตรีเด็ก และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่

น.ส.วรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทางสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ จึงร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร ประกอบด้วย สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ตำรวจภูธรภาค 5 และเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดโครงการจัดงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ระหว่างวันศุกร์ที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ​ณ ห้องสักทอง/ราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยในระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 ภายในงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 1 จะประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านบทบาทสตรี และพระราชจริยาวัตรอันงดงามในฐานะแม่ของแผ่นดิน นิทรรศการโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง/โครงการหลวง นิทรรศการผ้าโบราณ นิทรรศการตามรอยพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 การคัดเลือกสตรีศรีนครเชียงใหม่ ‘ผู้สืบสานพระราชปณิธาน แม่ของแผ่นดิน’ การแสดงผลงานของสตรีศรีนครเชียงใหม่ มอบโล่ รางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่ สตรีศรีนครเชียงใหม่ ​การคัดเลือกเยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ การแสดงผลงานของเยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่​ มอบโล่รางวัล เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่ เยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ ​การประกวดมารยาทไทย สืบทอดวัฒนธรรมไทย และประกวดงานฝีมือประเภทแกะสลักผักผลไม้ สร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ แห่งวัฒนธรรมไทยด้านหัตถศิลป์ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มอบเหรียญรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร ‘แกะสลักผักผลไม้’ ตลอดจนการประกวดสุดยอดผ้าไทยล้านนา การประกวดการออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ชุดทำงานและชุดราตรี การจัดเสวนา ‘บทบาทของสตรีไทยในยุค 4.0’ การแสดงวัฒนธรรมงดงามสตรีศรีเชียงใหม่ การออกบูธแสดงสินค้าจากกลุ่มอาชีพสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ สินค้าOTOP ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *