มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่จับมือปางช้างแม่แตงเปิดโรงเรียนควาญช้าง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการเลี้ยงช้างไทยและเชิดชูควาญช้างไทย ยกอาชีพควาญช้างให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

เมื่อเวลา 14.00 น. ข

Read more