สมาชิกวุฒิสภา และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาในเชียงใหม่ ร่วมร่างกฎหมายอากาศสะอาด ร่างที่ 2 ก่อนที่จะส่งร่างกฎหมายให้หอการค้า ไทยทำสมุดปกขาวเสนอนายกรัฐมนตรีและประธานรัฐสภา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมฮาร์โมไนซ์ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งจากการลงพื้นที่ประมาณ 3 เดือน พบว่าปัญหาต่างๆ ที่ทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีร่วมกัน คือปัญหาหมอกควัน และมลพิษทางอากาศ หรืออากาศที่ไม่สะอาด คือมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมทั้งพบว่าผู้ขับเคลื่อนในการขจัดปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเพียงภาครัฐ ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วปัญหาต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องร่วมกันแก้ไข

พลเอกสกนธ์ กล่าวอีกว่า จากการพูดคุยกับหอการค้าในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา เห็นว่าภาคเอกชนของทางภาคเหนือ ประจำจังหวัดน่าจะเป็นผู้ริเริ่มในการที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกับภาครัฐ ดังนั้นหอการค้าจังหวัดทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ สถาบันการศึกษา และสมาชิกวุฒิสภา จึงมีมติว่าต้องมีกฎหมายอากาศสำหรับคนภาคเหนือ ต้องมีคณะกรรมการที่เกิดจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มาร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้น อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภาคเหนือจึงได้ร่วมกันรวบรวมกฎหมายต่างๆ ทั่วโลกที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และนำมาปรับให้ตรงกับบริบท สังคมของพื้นที่ ซึ่งการประชุมร่างกฎหมายอากาศสะอาดครั้งนี้เป็นร่างที่ 2 และตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาชิกวุฒิสภา ได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่ากฎหมายอากาศสะอาดนั้นควรมีลักษณะเป็นแบบใด สาระสำคัญคืออะไร ซึ่งถือว่าเกือบสมบูรณ์แล้ว จากนั้น จะไปรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งที่จังหวัดพะเยา เพื่อเติมเต็มร่างกฎหมายดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และจะได้รวบรวมรายชื่อประชาชนแต่ละจังหวัด เพื่อจัดส่งร่างกฎหมายให้หอการค้าไทยที่กรุงเทพมหานคร รวบรวมเป็นรูปเล่ม นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและประธานรัฐสภาต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *