ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ กฎบัตรเชียงใหม่ ครั้งที่ 1

ที่ห้องประชุมเอื้องคำ อาคาร 5 ชั้น 1 เทศบาลนครเชียงใหม่ พลโทภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ กฎบัตรเชียงใหม่ ครั้งที่ 1  โดยมีนายฐาปนา บุญยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย กรรมการเลขานุการกฎบัตรแห่งชาติ และตัวแทนจากทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม  ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดทำโดยสมาคมการผังเมืองไทยและคณะกรรมการกฏบัตรแห่งชาติ คณะกรรมการกฎบัตรเชียงใหม่ ได้รับจัดทำโครงการวิจัย“การพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ในการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด เพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม ระยะที่ 2 รวมทั้งผลกระทบเชิงบวกต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ยกระดับเศรษฐกิจระดับฐานราก  การเติบโตของเศรษฐกิจของท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

ซึ่งในการประชุมแผนปฏิบัติการ กฎบัตรเชียงใหม่ ครั้งที่ 1  เป็นการนำเสนอแผนปฏิบัติการ กฎบัตรเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ให้แก่ตัวแทนทุกาคส่วนได้รับทราบแผนการดำเนินการโครงการที่ได้ดำเนินการ รวมทั้งเพื่อพิจารณาแผนการออกแบบ Smart Block ถนนพระปกเกล้า การพิจารณาแผนปฏิบัติการกฎบัตรอาหาร เน้น กลไกโลจิสติกส์อาหาร การเสนอ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กฎบัตรแห่งชาติ กำหนดเพิ่มเติม การปฏิบัติการออกแบบค่าเป้าหมาย การแบ่งกลุ่ม ออกแบบแผนงานตอบสนองค่าเป้าหมายรายสาขา 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *