“ ส.ว.ก๊อง”นำทีมว่าที่ผู้สมัคร ส.อบจ.เขต อ.เมือง เชียงใหม่มอบสิ่งของบริจาคแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ประกาศ พร้อมเลือกตั้งตลอดเวลา เชื่อ ปชช.ให้โอกาสไปทำงานสมัยแรก 100 %

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า

Read more

 สมาชิกวุฒิสภา และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาในเชียงใหม่ ร่วมร่างกฎหมายอากาศสะอาด ร่างที่ 2 ก่อนที่จะส่งร่างกฎหมายให้หอการค้า ไทยทำสมุดปกขาวเสนอนายกรัฐมนตรีและประธานรัฐสภา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า

Read more

“บุญเลิศ “พร้อม ลงสู้ศึกเลือกตั้งนายก อบจ. เชียงใหม่ ดึง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ลงสมัคร ส.อบจ.เชียงใหม่ เขตอำเภอสันป่าตอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า

Read more