ชีวิตจริงยิ่งกว่านิยาย.. สองพี่น้องพิการสูงวัยอาศัยอยู่กระต๊อบทรุดโทรมใช้ถาดอุจาระเปลี่ยนกันขับถ่าย มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการประสานทุกฝ่ายยื่นมือช่วย

ศาสตราจารย์วิริยะ นา

Read more